Saavuta unelmasi

Autamme Sinut vastustamattomaan muutokseen

Tartu toimeen

Tarjoamme maksuttoman konsultoinnin haluamastasi teemasta

Onko sinulla toteuttamattomia unelmia, kaipuuta palkitsevaan työhön, oman bisneksen aloittamiseen, toimivaan parisuhteeseen, vapaa-aikaan….
Suurin syy siihen, miksi elämä ei toteudu haluamallamme tavalla, on oman mielemme tuottamat esteet; alitajuiset selviytymismekanismit, rajaavat uskomukset, epävarmuus, epäonnistumisen pelko, trauma…
Autamme näiden esteiden poistamisessa.

Ajankohtaista
Utö 30.5. - 2.6.

TRAUMASTA LUOTTAMUKSEEN

Trauma koskettaa lähes jokaista ihmistä jollakin tavalla. Trauma syntyy, kun joudumme liian kuormittavaan tilanteeseen voimavaroihimme nähden. Trauman ongelma on siinä, että keho jää kantamaan sitä.

"Terapian ehkä isoin juttu on ollut, että rohkaistuin tekemään uusia juttuja ja uskomaan enemmän itseeni."

“Terapian ehkä isoin juttu on ollut, että rohkaistuin tekemään uusia juttuja ja uskomaan enemmän itseeni. Suurimpana havaintona se, että vanhempien suhde on ollut mun sun suurin ongelma, vaikka se on vanhempien ongelma. Mun ei tarvitse kantaa vanhempien ongelmia. Siitäkin huolimatta he ovat mulle tärkeitä.

Koin aiemmin tosi haasteellisena aloittaa parisuhdetta. Terapian ansiosta olen nyt onnellisessa parisuhteessa”

– MIKKO, TERAPIAAN OSALLISTUNUT

Elämä on merkillinen matka. Vaikka jokin asia elämässämme ei toimi, jatkamme samalla tavalla kuin ennenkin ja odotamme, että asiat muuttuisivat.

Voin olla monella tavalla jumissa elämässäni:

– Minulla on haasteita parisuhteessani

– Minun on vaikea ilmaista tunteitani

– En koe läheisyyttä perheessäni tai tärkeissä ihmissuhteissa

– Työni on samaa vanhaa puurtamista

– Rahat eivät riitä

– Fyysisessä kunnossasi on parantamisen varaa

– Unelmani eivät ole toteutuneet

Mikä estää meitä saavuttamasta tavoitteitamme?

– emme tiedä, mitä haluamme

– tavoite ei ole selkeä

– emme saa mitään aikaiseksi

– emme tiedä, miten edetä

– resursseja ei ole riittävästi

– täydellisyyden tavoittelu

-pelko

– emme usko tavoitteen toteutumiseen

Palvelut

Lifemasterin palvelut kiteytyvät seuraaviin teemoihin.

Yksilövalmennus

Esimerkiksi urheilussa, musiikissa tai taiteessa kehittymisessä valmennuksesta on korvaamatonta hyötyä.

Samalla tavoin millä elämän alueella tahansa henkilökohtainen valmennus tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa mopeastikin tuloksia, jotka ovat tuntuneet ylivoimaisilta.

Terapia

Terapian turvallinen ilmapiiri antaa mahdollisuuden päästää kosketuksiin ilmaisemattomiin tunteisiin ja psyyken kipupisteisiin. Näiden tiedostaminen ja läpieläminen vapauttaa elämään omista tarpeista ja aidosta minuudesta käsin.

Työnohjaus

Työnohjaus on yhdessä pysähtymistä oman työn, toimintatapojen ja oman itsensä tutkimista sekä kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla.

Kehitä yhteistyötä ja vuorovaikutusta Lifemasterin avulla. Varaa ilmainen 30-min sparrailu!

Ryhmävalmennus

Tekstit tähän vielä - Tekstit tähän vielä - Tekstit tähän vielä - Tekstit tähän vielä - Tekstit tähän vielä - Tekstit tähän vielä - Tekstit tähän vielä -

Nettivalmennukset

Lifemasterin nettivalmennuksia on saatavilla omatoimiseen opiskeluun tai tuettuna valmennuksena. Tuetussa valmenuksessa opetusmateriaali on videoina, äänitiedostoina ja / tai dokumentteina. Ryhmävalmennukset toteutetaan pääsääntöisesti etänä.

Vastustamattomasti on 12 viikon hybridivalmennus oman mielen esteiden poistamiseen muutoksen tai tavoitteen saavuttamisen tieltä.

Valmennuksessa opit tunnistamaan sekä tietoiset että alitajuiset rajaavat uskomuksesi ja eliminoimaan ne. Opit myös sen, miten saada alitajunta auttamaan tavoitteen saavuttamisessa.

Vastustamattomasti on hybridivalmennus, jossa on viikoittaisia opetusvideoita, tehtäviä, yhteisiä etätapaamisa ja mahdollisuus kahdenkeskiseen mentorointiin.

Vastustamattomasti valmennuksen teemat:

- Oman potentiaalin tiedostaminen
- Oman ajattelun vääristymien tiedostaminen
- Tiedostetut rajaavat uskomukset
- Tiedostamattomien uskomusten tiedostaminen
- Anteeksiantaminen itselle ja itseä haavoittaneille ihmisille
- Uusien voimaannuttavien uskomusten sisäistäminen
- Oman elämää rajoittavien ydinuskomusten (selviytymismekanismien) tiedostaminen
- Paradigman (syvän alitajuisen ajattelutavan muuttaminen)
- Tietoisen mielen ja alitajunnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtämien
- Rajaavan / haitallisen uskomuksen tiedostaminen kehollisena kokemuksena
-Tiedostamattoman rajaavan uskomuksen muuttaminen
- Tavoitteen asettaminen siten, että tiedostettu mieli ja alitajunta ovat sopusoinnussa tavoitteen saavuttamiseksi

Muuta mielesi on kahdeksan viikon omatoiminen nettivalmennus niiden rajaavien uskomusten muuttamiseksi, jotka estävät tavoitteesi saavuttamisen. Valmennus koostuu viikottaisista opetusvidoista ja tehtävistä.

Muuta mielesi valmennukset teemat ovat:

 • mitä uskomukset ovat ja miten ne syntyvät
 • omien rajoittavien uskomusten tiedostaminen eri     elämänalueilla
 • alitajuisten selviytymismekanismien tuottamat uskomukset
 • päätöksen voima
 • mielipahan juuret
 • ydinuskomus
 • kontrollista luopuminen
 • ydinuskomuksesta luopuminen
 • itsensä hyväksyminen
 • muutos

Kuskin paikalle -valmennuksessa opit tunnistamaan, mitä elämän  ulkoa-ohjautuvuvuus tarkoittaa  ja apua ja neuvoja siihen, mitä tarkoittaa eläminen itsestä käsin - inside out. 

Kuskin paikalle  -valmennuksen teemat ovat:

 • mitä tarkoittaa ulkoa-ohjautuvuus ja elämä itsestä käsin
 • sisäinen lapsi aikuisuudessani
 • tunteet
 • mielen toiminta
 • maskuliinisuus / feminiinisyys
 • yhteys muihin

Valmennus on omatoiminen nettivalmennus, joka sisältää, viikoittaiset opetusvideot ja tehtävät

Sirkku Timisjärvi

Terapeutti, kätilö

"Läsnä ja ihmisläheinen"

Olen toiminut useita vuosia terapeuttina osa-aikaisesti kätilön työn ohella.  Olen kiinnostunut ihmisen hyvinvoinnista ja haluan olla läsnä kuuntelemassa ja näkemässä ihmistä ja hänen tarinaansa.

Olen valmistunut useasta eri terapeuttikoulutuksista.  Eniten työskentelytavassani näkyy Ihminen tavattavissa  – terapeuttisuus.  Kaikkea emme voi kohdata sanallisesti, joten käytän myös taideterapeutin koulutustani ja viimeksi hankkimaani psykodraamaohjaajan pätevyyttä.  Ensimmäiseksi valmistuin aikanaan sielunhoitoterapeutiksi.  Vastaanotto toteutuu asiakkaan ehdoilla ja hänen tarpeitansa kuunnellen.Tällä hetkellä syvennän psykodraamaohjaajakoulutustani ja opiskelen samalla työnohjaajaksi.

Toteutamme mieheni kanssa viikonlopputapahtumia, joissa hän luennoi ihmisyyden eri osa-alueista ja minä ohjaan psykodraamaa.  Olemme saaneet niistä hyvää palautetta.

Teuvo Timisjärvi

Terapeutti, valmentaja

Kauppatieteiden maisteri + psykologian koulutukset

Lukuisissa johtotehtävissä monipuolisissa yhtiöissä

Kiinnostukseni psykologiaan ja siihen miten ihmisen mieli toimii alkoi jo pikkupoikana. Syy tähän kiinnostukseen oli siinä, että ihmettelin, miten tunnelma saattoi olla kovin erilainen riippuen siitä, kenen kaverini kotona kävin.

Pääosan työelämästäni olen ollut businessmaailmassa – pörssiyrityksistä start upeihin-. Matkakumppanina on ollut kiinnostus ymmärtää ihmisen mielen toimintaa ja sitä, miten osaisimme ja pystyisimme hyödyntämään meille  ihmiselle annettuja kykyjä ja lahjoja tehokkaasti.

Businessmaailman ohella olen toiminut yli kaksi vuosikymmentä terapeuttina, valmentajana ja työnohjaajana. Olen tutkinut ja opiskellut vuosien saatossa monia terapeuttisia ja psykologisia menetelmiä ja malleja sekä olen ollut mukana monen huippuvalmentajan koulutuksissa . Tiedollisella ymmärryksellä on toki tärkeä sija terapiassa tai valmennuksessa mutta kaikkien merkittävimpänä asiana ymmärtää mielen ja psyyken toimintaa olen kokenut tapaamiset asiakkaitteni kanssa, työskentelyn oman työnohjaajani ja valmentajieni kanssa.

Kauppatieteiden maisteri (Helsingin kauppakorkeakoulu)

Sielunhoitoterapeutti

Ihminen tavttavissa – koulutus

CT -Cybernitic Transposition valmennus  (Stuart Lichtman)

CT on menetelmä, joka mahdollistaa  alitajuisten haitallisten uskomusten –  blokkien- poistamisen pysyvästi sekä  alitajunnan tehokkaan hyödyntämisen tavoitteen saavuttamisesi CTmenetelmän taustalla on mm. psykosynteesi ja NLP (Neuro Lindquistic Programming)

Useita traumanterapian kursseja  (Peter Levine, Alex Howard)

Digiyliopisto – koulutus digitaaliiseen valmennukseen

Virtual coach -valmennuskoulutus (Eben Pagan, Annie Lalla)

Rapid Results Coaching Academy – valmennuskoulutus (Christan Mickelsen) 

Käytän valmennuksessa testattuja ja toimivia psykologisia menetelmiä. Viime kädessä merkittävintä on kuitenkin vuorovaikutus valmennettavan kanssa.

Tärkein syy siihen miksi emme saavuta tavoitteitamme tai toteuta unelmiamme on se, että meillä on ristiriita alitajuisen uskomuksen ja tietoisen tavoitteen välillä. Nimitän tätä ristiriitaa blokiksi. Blokkien purkaminen vapauttaa ylittämään ne esteet, jotka ovat estäneet saavuttamasta tavoitteita tai elämästä itsensä näköistä elämää.

Blokkien purkaminen on keskeinen osa valmennustani.

Terapiatyössä lähestymistapani on psykodynaaminen. Terapiassa tarkastellaan ihmisen koko elämänkaarta ja elämän eri kehitysvaiheiden vaikutusta nykyisyyteen.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä ratkaisut tavoitteisiisi!